Marathi Whatsapp Story. Very Motivational.

बेल वाजली म्हणून दरवाजा उघडला. दारात शिवराम.

शिवराम आमच्या सोसायटीतल्या लोकांच्या गाड्या-बाईक्स धुवायचं काम करतो.

‘साहेब, जरा काम होतं.’

‘पगार द्यायचा राहिलाय का माझ्याकडून ?’

‘नाय साहेब, तो केवाच भेटला. पेढे द्यायचे होते. पोरगा धाव्वी झाला.’

Continue reading “Marathi Whatsapp Story. Very Motivational.”