Marathi Family suvichar quotes

image

ज्यांना नमस्कार करायला जागा नाही अशी माणसं अभागी आणि जागा असूनही ज्यांना नमस्कार करता येत नाही ती निव्वळ कपाळकरंटी.